­
akademie logo
     Hudcova 367/78, 612 00 Brno, Česká republika
     Telefon: 541 632 211
     E-mail: info@akademieprometheus.cz

object112837259

Cíl kurzu:

autoskoly1

Cílem kurzu je rozšířit a zdokonalit odborné znalosti učitelů a instruktorů autoškol v oblasti psychologie osobnosti a pedagogické psychologie a rozšířit tím paletu jejich schopností v práci s různými typy budoucích řidičů. S ohledem na stále se rozšiřující provoz na silnicích přibývá problémů hlavně s mladými řidiči, kteří v řadě případů nejsou schopni zvládnout své pocity a projevují se v reálných situacích neodpovídající formou chování. Odborný a promyšlený přístup učitelů a instruktorů v průběhu výuky a výcviku může významně přispět k rozvoji osobní odpovědnosti řidičů a tím i k zlepšení celkové situace. V neposlední řadě získané poznatky pomohou k úpravě či vytvoření osobního stylu a způsobu procesu vyučování a tím k příjemnější práci ve výuce.

 

Obsah kurzu:

  • Psychologie a její obsah ve vztahu k osobnosti řidiče. Významné etapy vývoje člověka a jejich vliv na schopnosti se učit s aplikací na podmínky autoškol. Zvýraznění podstatných jevů, které se v jednotlivých věkových strukturách projevují.
  • Vnímání člověka jako základ učení. Struktura osobnosti učitele – instruktora a předpoklad jejich úspěšnosti v práci. Diagnostika osobnosti učitele a žáka s cílem sebepoznání a možnosti vytvořit osobnostní přístup a snadnější práci se žáky.
  • Pedagogika jako způsob a forma působení na druhé, zvláště ve věkové kategorii adolescence a vyšší. Didaktika, její obsah a cíle. Oborová didaktika – způsobilost řidiče a jeho příprava na dopravní situace v reálném provozu. Způsoby a formy práce učitele autoškoly.
  • Komunikace jako základ mezilidského dorozumívání. Verbální a nonverbální složka, aplikovaná na podmínky autoškoly. Význam dokonalé komunikace učitel-žák v zátěžových situacích silničního provozu.
  • Zátěž a její formy v obecném pojetí a v konkrétních situacích silničního provozu. Způsoby chování na nečekané situace, jejich řešení. Rozdíly v pojetí zátěže, možnosti řešení. Krize, její průběh a možné reakce účastníka. Sebekoncepce a chování v krizi.
  • Psychohygiena jako základní aspekt zdravé osobnosti. Podstata správného chování s důrazem na psychické zdraví učitele – instruktora. Syndrom vyhoření a způsoby jeho prevence. Vliv patologických zátěží na schopnost reakcí v provozu na silniční komunikaci a chování adeptů. Poznávání projevů u jednotlivců.

 

Lektor: 

lektor

PhDr. Mgr. et Mgr. Bohumil Ptáček

Akademický pracovník Univerzity obrany v Brně. Garantuje výuku obecné

a aplikované psychologie v základní i kombinované formě studia a odborných kurzech organizovaných v rámci katedry i na dalších vysokých školách v Brně. Přednáší hlavně v oblastech aplikované psychologie (práce a řízení, dopravy), pedagogické psychologie, metodologie, psychologie zátěže, krizí a jejich řešení a prevenci sociálně patologických jevů. Provádí psychodiagnostické služby v rámci poradenské činnosti. Podílí se na výběrových řízeních pro náročná povolání podle požadavků zadavatele. Spolupracuje s akreditovanými vzdělávacími institucemi v oblasti aplikované psychologie a v oblasti psychologie práce a řízení. Podílí se na výzkumných úkolech v oblasti psychologie osobnosti. Je certifikovaným lektorem vzdělávání dospělých. Absolvoval stáže v zahraničí (oblast bilanční diagnostiky): Rakousko,Francie, Itálie.

 

Cena kurzu:

1570,- vč. DPH

 

Registrace kurzu

Registrujte se na kurz pomocí tohoto formuláře, budeme Vás co nejdříve kontaktovat.

Jméno a příjmení:(*)
Please let us know your name.

Telefon:
Invalid Input

Váš e-mail:(*)
Please let us know your email address.

Poznámka:
Please let us know your message.

Opište kód:(*)
Invalid Input

 

 

­