­
akademie logo
     Hudcova 367/78, 612 00 Brno, Česká republika
     Telefon: 541 632 211
     E-mail: info@akademieprometheus.cz

object112837259

Co přináší lidem úspěch a spokojenost?

Spokojení lidé neuplatňují všeobecné návody zaručující úspěch, nýbrž jsou
sami sebou a nasazují svou vlastní osobnost se všemi klady a zápory, přednostmi a nedostatky. Vědomě a cíleně se učí žít a pracovat se svými individuálními zvláštnostmi a využívat svých silných stránek i vlastních rezerv ke spokojenému a úspěšnému životu. 

triogram

 

 

Seminář  poznávání lidí TRIOGRAM® 

Tento seminář je zaměřen na rozpoznávání typů jiných lidí. V úvodu se snaží vysvětlit důležitost pochopení rozdílného uvažování různých jedinců a přijetí názorové odlišnosti. Účastníci vedou diskuzi o podílu odborné a sociální způsobilosti v různých pracovních profesích včetně své vlastní. Učí se rozpoznávat své předsudky vůči jiným lidem a jejich odlišnému chování a vysvětlit si jejich vznik. Dle jednoduchých znaků týkajících se mimiky, gestikulace, hlasového projevu a dalších se naučí rozpoznávat druhé lidi dle jejich dominant. Závěr tohoto semináře je věnován partnerským vztahům na všech úrovních pracovního i osobního života a týmům. Jejich sestavování, vedení a životu v týmu. 

Tento seminář navazuje na seminář STRUKTOGRAM.

Na tyto základní semináře navazuje třetí tzv. Barevné dohody, barevné obchodování.

 

Co získá účastník seminářů:

  • dostane klíč ke změření vlivu trojjediného mozku na potenciál své osobnosti a provede si vlastní biostrukturální analýzu
  • porozumí tomu, do jaké míry mají tyto výsledky vliv na jeho chování a jak vědomě lze s nimi pracovat především na úrovni vztahů s ostatními lidmi
  • bude schopen definovat si své možnosti a hranice ve spojení se svými nejúčinnějšími výrazovými prostředky a individuálním stylem
  • naučí se používat rychlou analýzu druhých lidí včetně dovednosti předpovídat jejich chování a reakce, a tím se vyhnout případným konfliktům
  • naučí se rozpoznávat dominantu jiných lidí v telefonickém kontaktu a na základě tohoto poznání reagovat co nejvhodnější formou
  • tato dovednost mu umožní podstatnou měrou zvýšit efektivitu jednání s klienty, ať už v osobním nebo telefonickém styku
  • bude lépe rozumět svým kolegům v práci, nadřízeným i podřízeným, snáze si získávat jejich důvěru, bude je umět lépe nadchnout pro své plány nebo myšlenky

mozek 

Lektor:

ozanova

Bc. Magdalena Ožanová

12 let praxe v oblasti vzdělávání

 

Vystudovala Řízení lidských zdrojů a je zaměřena na rozvoj osobnostních dovedností. Je licencovanou lektorkou švýcarského Institutu pro biostrukturální analýzu, což je rychlá a účinná metoda sebepoznání a poznávání druhých, grafologem a trenérem paměti III. stupně. Působí dlouhodobě v oblasti vzdělávání dospělých a má široký záběr znalostí a dovedností získaných mnohaletou manažerskou praxí v českých i zahraničních firmách.

 

Cena kurzu:

včetně DPH 3950,-

Účastník kurzu obdrží učebnice v hodnotě 1600 Kč a certifikát o absolvování kurzu.

Registrace kurzu

Registrujte se na kurz pomocí tohoto formuláře, budeme Vás co nejdříve kontaktovat.

Jméno a příjmení:(*)
Please let us know your name.

Telefon:
Invalid Input

Váš e-mail:(*)
Please let us know your email address.

Poznámka:
Please let us know your message.

Opište kód:(*)
Invalid Input

 

­