­
akademie logo
     Hudcova 367/78, 612 00 Brno, Česká republika
     Telefon: 541 632 211
     E-mail: info@akademieprometheus.cz

object112837259

imps jiri blazek Vysokoškolský pedagog

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po dvě funkční období vykonával funkci děkana Právnické fakulty na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současné době je vedoucím Katedry finančního práva a národního hospodářství na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je nejen členem její vědecké rady, ale i členem Oborové rady (program Teoretické právní vědy) a Oborové komise (obory Finanční právo a finanční vědy a Finanční právo a finanční vědy (pol.)).

­