­
akademie logo
     Hudcova 367/78, 612 00 Brno, Česká republika
     Telefon: 541 632 211
     E-mail: info@akademieprometheus.cz

object112837259

imps korecki zbysek Vysokoškolský pedagog

V současné době zastává funkci vedoucího katedry logistiky Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně.

Akademickou kariéru zahájil v roce 2006, kdy v předchozím období zastával funkci náčelníka operačního odboru a následně náčelníka odboru implementace outsourcingu na Velitelství logistické a zdravotnické podpory ve Staré Boleslavi.

Akademický tiutl Ph.D. získal v roce 2007 ve studijním programu Teorie obrany státu – Vojenská logistika.

Vyučuje předměty související s řízením zásobovacího řetězce na Univerzitě obrany a zahraničních vzdělávacích institucích v Bulharsku (Národní univerzita obrany Veliko Arnovo), v Maďarsku (Univerzita národní obrany), Srbsku (Vojenská akademie v Bělehradě) a Slovensku (Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánka).

Současně vyučuje předmět Bezpečnostní problematika rozvojových zemí a Politické procesy rozvojových zemí na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií při Mendelově univerzitě v Brně.

­