­
akademie logo
     Hudcova 367/78, 612 00 Brno, Česká republika
     Telefon: 541 632 211
     E-mail: info@akademieprometheus.cz

object112837259

imps rejnus oldrich Vysokoškolský pedagog

Profesor Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

Absolvent katedry ekonomiky a řízení strojní fakulty VUT v Brně. Úspěšné zakončení vědecké aspirantury na fakultě strojní VUT v Brně. V roce 1994 habilitován na Provozně ekonomické fakultě MZLU v Brně v oboru finance. Od 10. 11. 2003 jmenován profesorem v oboru odvětvová ekonomika a management.

Profesní kariéru začínal ve ŠKODA Plzeň jako vedoucí plánovač a posléze vedoucí oddělení bilancování energetických oborů na generálním ředitelství koncernu. Poté nastoupil jako vysokoškolský učitel na PEF MZLU v Brně, kde postupně přednášel předměty Ekonomické teorie, Podnikatelská agenda, Finanční trhy a Cenné papíry a burzy. Osm let zde rovněž působil jako vedoucí ústavu financí.

Nyní garantuje a přednáší předměty Finanční trhy a Cenné papíry a burzy. Na Fakultě podnikatelské VUT v Brně je členem vědecké rady, dále je členem Rady studijního programu Ekonomika a management, garantem magisterského studijního oboru Podnikové finance a obchod a členem oborové rady doktorského studijního programu "Ekonomika a management. Na Ekonomicko-správní fakultě je členem vědecké rady. Na obou univerzitách je školitelem doktorandů a předsedou státních zkušebních komisí bakalářského, magisterského a doktorského studia.

Je autorem dvou úspěšných monografií, více jak třiceti původních vědeckých prací, více jak padesáti příspěvků na mezinárodních kongresech a vědeckých konferencích a autorem mnoha studijních textů a dalších publikací. Uskutečnil několik set odborných přednášek týkajících se zprvu problematiky československé energetiky, posléze české daňové soustavy a od roku 1990 se zaměřením na problematiku vývoje českého a světového finančního trhu.

Dále je členem akademické rady B.I.B.S, členem vědecké rady nakladatelství Key Publishing a v minulých letech byl rovněž členem „Moravské záchranné ekonomické komise" (MOZEK) jihomoravského hejtmana.

­