­
akademie logo
     Hudcova 367/78, 612 00 Brno, Česká republika
     Telefon: 541 632 211
     E-mail: info@akademieprometheus.cz

object112837259

Studijní program MBA 2017 klade důraz na vysokou kvalitu studia ve struktuře potřeb pro manažera v aktuálních podmínkách rozvoje společnosti.

Konstrukce programu studia umožňuje využití časové kapacity studenta dle jeho možností, bez omezení výkonu manažerské práce. Úloha individuálních konzultací studenta a lektora dává prostor pro řešení specifických úloh manažera.

Strategie „Evropa 2020“, předpokládá 3 vzájemně se posilující priority.

  • Inteligentní růst – realizaci hospodářství, založené na znalostech a inovacích
  • Udržitelný růst – podporování ekologičtější a konkurenceschopnější ekonomiky, méně náročné na zdroje
  • Inkluzivní růst – podporování hospodářství s vysokou zaměstnaností, která zabezpečí sociální a územní soudržnost

Realizace této evropské strategie je strategií jednotlivých členských států EU a tím i České republiky. Je nutné si uvědomit, že strategii musí řešit vzdělaní lidé, aby nezůstalo pouze u proklamací. Je to úkolem celého vzdělávacího systému, jehož nezbytným článkem je aktuální vzdělávání postgraduálního typu – MBA.
Program MBA Akademie podnikání Prometheus, s.r.o., Brno a Vysoké školy podnikání a práva, a.s., Praha vychází z následujících poznatků:

  1. Zkušeností z realizace studia MBA od roku 2009 s mezinárodní účastí francouzské vysoké školy ISG s akreditací ACBSP.
  2. Zpětné vazby posluchačů absolventů studia MBA International ISG.
  3. Vyhodnocení úrovně studia MBA v institucích v ČR.
  4. Konzultací s managementem korporací a institucí.
  5. Zkušeností certifikovaných poradců a lektorů z oboru managementu a personalistiky.

Z uvedené analýzy jednoznačně vyplývá, že potřeba studia pro cílové skupiny je diametrálně jiná než z dob přelomu století a ekonomických potřeb společností v současné době z pohledu změn ve struktuře kapitálu a demografického vývoje.

­